Album

All tid är overklig den följer bara med strömmen
Investera i ondskan som fanatiker
Okända fält
Magisk ström
Atmosfäriska spänningar
Sjuka världar i social kontext
Reaktioner från en digital myndighet
Oroliga områden
Laddningen i strömmen utlöser tvivel
Den inre relationen med en yttre kraft
Organiserad rörelse i mikrokosmos
Tiden är Guds förlängda arm
Osynliga impulser
Uppkopplade världar
Möten i mörkret
Tid i omlopp
Effektiva mål
Ideologin bakom allt är ovetenskaplig
Politiska nivåer
Den tidlösa utvecklingen
Anpassningsbara våglängder i teknologiska miljöer
Organiska verk i en tidlös zon
Eros område är mytologins kärna
Den fysiska strängen
Gravida oskulder befruktade av längtan
Förförda av en osynlig Gud
Tidens öppna energier
Driftens globala effekter
Magiska sammanhang
Internationell atmosfär i fysisk form
Precisionsvärde inom konsten

Visioner

Min tes om kärleken
Lömska kvinnor är oärligare än sina omoraliska systrar
Tidens parallella fenomen splittrar gemenskapen
Oskyldiga barns tillit drabbas i en relation utan krav
Tidsenheter är andra krafter i gangstersamhället
Intelligenta signaler avläses i reaktioner
Tidens obekanta åsikter ökar osämjan
Kulturell identitet: bidrag till mörkret
Demoner i form av fysiska världar
Afrikanska masker
Sammansatta lösningar: uttänkta i matematisk ordning
Svarta pjäser
Poetiska figurer
Primitiv konst
Tidsresor i det undermedvetna
Vilka är vi
Skuggor i det förflutna
Plagiat av oss själva
Ensamma själar i vuxna miljöer
Fysiska kroppar
Ljus i mörkret
Energier i omlopp
Utslitna bilder
Intima överraskningar
Levande dialoger
Teoretiska källor
Fiktiva partners
Invånare i kulturträsket
Ensam med ett tecken
Bevisa verklighetens lögner är svårare än att tro på en Gud
Kreativa impulser
En strid om verkligheter skapar konflikter
Om telepati är verklighet kan schizofreni inte existera
Ett öde fullt av motsägelser
Den akademiska eliten
Tidens gengångare
Osunda relationer
Erotikens baksidor
Tidens områden med fokus på kunskap
Nätverk i världen
Brus i kosmisk hastighet
Teorier om artificiella kretsar
Urladdningar i atmosfären
Drömliv som författare
Intressanta gestalters kärlek
Oplanerade möten i en högre fantasi
Härskarnas  trängda läge
Obesegrade fiender
Internationella rum i maktens korridorer
Utbildning i uthållighet
Den osynliga guden
Ovanliga kunskaper
Dunkla minnen
Den erotiska agendan
Den onödiga poesin
Det tekniska motståndet
Variabla logaritmer
Komplexa energier
Atomens inre egenskaper
Atmosfäriska signaler
Den tidlösa häxan
De trollbundna barnen
Den hårda pressen som världsmedborgare
Kris i nyheterna
Tidsperspektiv på utvecklingen
Vila är lycka
Tystnad är fred
Sömn är drömmar
Teorier om tidens dimensioner
Den erotiska marknaden
Källan till all ondska är makt
Skvaller leder till kritik
Elektronerna svävar i minnet
Rensad hjärna
Isolerad studio
Den schizofrena borgaren
Våld i välfärden
Tålamodets gräns
Den borgliga socialisten
Negativa ämnen
Aktiva neutroner
Tidens psykosociala utveckling inom konsten är politisk
Strömmen i systemet
Konst i tiden
Konsumentideologier i okoncentrerad form
Det finns en moralisk längd i all kommunikaion
Folk är olika av olika anledningar
Jag framställer konst i tiden och rummet
En sorts filosofi
Den psykologiska makten som författare
Bitar i nattens pussel
Öppna världar utan moral

Horisonter

Tidens utveckling
Det levande mörkret
Myten om Psyke
Tidens bilder
Den psykotiska rösten
De ideologiska tjuvarna
Kulturen att mygla med konst
En okänslig dåre
Staten ett gömställe för ohederliga
Objekt i fokus
Skickliga kritiker
Hemliga budskap
Effektiva lösningar
Oförutsedda händelser
Ledtrådar inom psykiatrin
Euforisk lycka
Magiska överraskningar
Sjuka impulser
Spelfilm som uttryck
Det fysiska alternativet brinner snabbt i drömmen
Kraften kommer underifrån
Epidemisk sexualitet
Kompakt spänning
Oskuldens spel med elden
Ett infall att följa utvecklingen
Den erotiska urkraften
Delade erfarenheter
Okontrollerad framtid
Förnekelser i mörkret
Motsägelser i verkligheten
Kommunikativ intelligens
Tidens mästerverk strömmar av egen kraft
Drömmens ängel
Unga experiment med kroppen
Agenda för framtiden
Aktiva drömmar
På jakt efter den förlorade tiden
Strängen i universum binder mig till det gudomliga
Enkla ord i natten
Osynliga krafter
Onda energier
Erotiska nät spunna av satans döttrar
Handlingar i öppna världar
Inre dimensioner galenskap
En förlängning av helvetet
Evigt avstånd till ditt känsloliv
Atmosfäriska linjer
Den behagliga ensamheten
Strömnivåer i atmosfären
Tidlösa speglar i ett hav av åsikter
Fria neutroner
Värdefulla resultat
Den gemensamma tystnaden tillsammans upplevs som helig
Mätbara avstånd
Unika lösningar
Tolkade visioner
En värld  i mängden
Klassiskt motstånd i luftrummet
IT-rummet är delat fysiskt i rymden
Rimliga fantasier telepatiskt överförda fritt till mottagaren
Den psykiska linjen är författarens inspirationskälla
Starka nyheter
Den övre världens metafysiska sanning
En investering i drömmar
Den erotiska agendan och det jämlika samhället
Njutbara alternativ
Guds energier är tidens bränsle
Likgiltiga familjer
Organiska rörelser i mörkret
Mentala gränser
Cyberrymdens digitala världar är tidens religion
Tidens avstånd till verkligheten
Organiska processer tillhör framtiden
Jag spyr på offren i kulturträsket
Den kosmiska modern
Mental empati
Den optimala rättvisan
Kulturens giftormar söver sina offer
Den globala drömmen
Fysisk identitet

Dirigenten

Det fruktlösa samtalet
Fenomenologi som kött och blod
Meningslösa kunskaper
Bruksmusik eller klassisk konst
Social ensamhet går som en röd tråd genom existensen
Ett nederlag för människan
Den okända strömmen
Ett öppet förhållande till ålderdomen
Tidens eskapism
Vetenskapens logik bygger på modeller med olika förutsättningar
En tråd i kosmos
Sträng systematik
Telepatisk linje
Förlusten av en Gud
Spår i tiden
Klass i utveckling
Kunskap ersätter moral
Enkla uppgifter
Psykologiska lösningar
Mediala konstnärer
Musslans saltsmak
Undersöker möjligheten att förstå mina motiv
Intelligenta rörelser
Destruktiva makter
Konst i åttonde dimensionen
Maskinella tidsvågor
Den tidiga drömmen
Fria makter
Osynliga atomer i modern tid
Våldsromantik i serier
Organiserade detaljer
Inspelade signaler
Den gömda tiden
Unika lösningar
Sjuka verkligheter utan vård med isolerade skådespelare
Samlade ting
Kom hit och njut av atmosfären
Onormala resurser
Interaktion med en osynlig
Skrämseltaktik triggar igång motståndaren
Minimala chanser till försoning
En värld i krig
Ett pussel som är olösligt
Atmosfäriska rörelser
Impulser och signaler
Centrala cirklar i tidlösa system
Linjer i världen
Extrema individer
Organiska dimensioner
Sjuk makt
Konst är kommunikation från scen
Guds hjärna är skapad
Egensinniga uppträdanden
Egoistiska krav
Orättvisa avtal
Elaka kommentarer
Dumdristiga försök
Politisk dränering
Den övre konversationen
Det dramatiska systemet
Psykologiskt avfall
Enskilda samtal
Schizofrena övervakare
Löjliga regler
Den slutna äventyrskan
Flödets fånge
En tid i extas
Döva sanningar
Den overkliga drömmen
Välfärd för strandsatta
Vittnen utan samvete
Bekväm arbetstid
Modifierad intelligens
Symboler för nyfikna
Godnatt Bach
Rum i atmosfären
Bilden av ett drama
Kris i stämningen
Den dystra tiden
Det är tidskrävande att bota ensamhet
Eros alternativ är att befrukta drömmen
En gränslös hona
Den tunna verkligheten
Det gäller att kompromissa med tiden
Verkligheten är inte trovärdig
Allt går att sälja för en burk soppa
Praktisk tillämpning
Erotiska bilder utan slut
Den logistiska logiken
Styrda robotar
Tanken styrs av trafiken
Ingångar i tiden
Intressanta teorier
Sömnen befriar
Mörkret är en spelplats för människor
Tidens komplicerade utveckling
Neutrala rum
Tid i överflöd

Årgångar

Mandat på andlig dimension är farlig utveckling
Det gudomliga vansinnet
Själviska gränser
Organiska rum
Original utan rättigheter
Kulturell överklass
Socialt skvaller
Psykologiska förklaringar
Konstnärliga uttryck på låg nivå
Avundens bleka uppenbarelse
Tävla om uppmärksamhet
Tid att öva
Konsten kommer från insidan
Märkvärdigt ointresse inför kunskap
Resultat av postmodern konst
Karaktärer framför publik
Lösa krafter indoktrinerar
Kända argument
Spelet om sanningen slutar alltid i förlust
Isolerade element
Vardagens ondska speglar gårdagens nyhet
Stark förbindelse
Elektromagnetiska superledare och tidens strängar
Inre stil med ärliga motiv
Förbindelser med det okända
Vågor i atmosfären
Ökat motstånd
Gränser mot propaganda
Trycket eskalerar
Konst som vetenskap
Anarki och socialförsäkringar
Signaler som oroar
Sisyfos och arbetet
Intellektuell stimulans och politisk filosofi
Vuxna sagor
Faktor i kaos
Obegriplig konst kan innehålla mycket av värde
Upplyst mörker i repris
Bländande stjärnor som tomtebloss i tiden
Återblickar till det förflutna
Kulturellt kapital
Centrala rum
Kopplade roller
Båda synliga
Skapade system
Sociala områden
Tidens egenskaper
Sysselsättning för osynliga
Inse sina begränsningar är svårt när man är författare
Bandet mellan oss är ofrånkomligt
Definitivt slut på strömmen
Tidsmonster under press
Cirkulär rörelse
Rum i tiden
Medvetna val av konstnärer
Verksamheter i världen
Världen i världen
Tänk om allt upplevs i ett tillstånd
av kosmisk närvaro
Kultur i frihet
Betraktelser från ett bibliotek
Kunskap i en tid då ovärderlig vishet
styrde förfäderna obehindrat
Enkla dagar i fattiga liv
under valv och bågar
Historien andas i det klassiska tonerna
Vi förflyttar oss till minnet
Kulturella spöken investerar
Social aggressivitet och konkurrens
Den världen där tiden står stilla
är värd varenda sekund
Sex sekunder från verkligheten
Den öppna kraften
Det globala vansinnet
Tidens lösning
Matematik och politik
Dagarna passerar i revy
Tid är rörelse fri från motstånd
Stängarna löper genom stallet
Ljuv musik uppstår
Stråken studsar mellan tonerna
Organiska  strömnivåer
Bedöma konst är att välja åsikt
Inre strängar
Yttre påverkan
Den tidlösa resan
Mörkret smyger sig på den oskyldige
Outhärdlig spänning
Strömmar i etern
Kommunikation och ledarskap
Nivåer av galenskap
Ersättningskulturer och motsättningar i samhället
Olönsamma intressen
Linjen är kopplad till ledaren
Negativ ström ökar motståndet
När tiden inspirerar konstnären är det redan försent
Trådlösa system
Heliga stolen
Hat förgiftar rätten
Källan till det okända
Trolldom och makt
Onda väsen
Den osannolika verkligheten
Gränslösa rum
Den gudomliga naturen
Den själlösa rörelsen
Den sorglösa tystnaden
Låsta möjligheter
Starkt motstånd
Övermaktens raseri
Utvalda system
Fattig i själen
Rik i fantasin
Osynlig ondska
Nattens uppror
Den som speglar sig i en livslögn behöver inte ljuga

Muren

 

Tomma timmar
Världsekot och det slutna rummet
Värdefull vänskap
Ensam framtid
Det övernaturliga samtalet
Social analys
Laglösa experter
Fantasifull utveckling
Intressanta historier
Kopplade objekt
Rättigheter och lagar
Intellektuella installationer
Hemliga rum
Begränsade åsikter
Ekonomiska förhandlingar
Kvinnors moral är avancerade kunskaper
Seriösa ledare
Demokratiska principer
Ideologiska undersökningar
Otäcka affärer
Illusionens verklighet
Den drömda världen där konst är motstånd
Förlorad tid
Omöjliga uppgifter
Kosmiska egenskaper
Fysiska ljudvågor
Dramats magi och den psykologiska situationen
Spänningspunkten är mobil
Den förflyttar sig i rummet
Fysiska energifaktorer
Skuggor av människor
Organiska hårdvaror
Operativ systeminformation
Övre världar och yttre gränser
Tiden slutar i skräck
Den gåtfulla spänningen
Obesvarade frågor
Den fantasifulla sanningen
Vredens mönster
Ytliga lösningar
Den nya tidens onda världar
Outforskade områden i kopplade system
Flygande insikter i de mörka fälten
Gud är en okänd faktor som vi sällan räknar med
Mystikens trådar bildar mönster till det undermedvetna
Overkliga rum
Mina föreställningar om verkligheten stämmer inte med andras
Tidens världar är outforskade
Tidens tro
Den komplicerade verkligheten
Jag dör som en Gud i tiden
Magiska rum med ödet som mål
Befria mig från media
Konst som tillfredsställer alla är omöjligt att skapa
Området är för stort
Intressanta fall inom psykvården
Anonyma källor
Unika lösningar som konstnär
Obekant tid
Ondskan flödar i världen
Man behöver bara gå till sig själv för att förstå orsaken
Intellektuell överklass
Kontakt i diktens värld
Passa in i mönstret
Kampen om verkligheten
Signaler från en okänd
Intervaller av bilder

Energiströmmar

Psykologiska effekter
Kulturella gåtor
Digitala mönster ur tidens motsägelser
Originella begrepp
Sociala experiment och politiska inställningar
Osynliga fenomen
Guds tekniker ber en bön
Minnets osynliga kontakter
Öppen ridå
Cirkulära rörelser
Makternas samspel
Desperata reaktioner
Visdomens drönare
Digitala plattformar
Destruktiva system
Utopins undergång
Den förbrukade energin
Blockerad linje
Öppna element
Andliga kompromisser
Utlånad tid
Lärosäte för syndare
Ointressant konst
Exakta formuleringar är konst
Gäckande tystnad
Dumpad längtan
Brutna förbindelser med verkligheten
En oformlig massa
Tidens kamp i strömmen
Aktiv substans
Olika krafter tolkar spänningen
Tidens låsta linje
Skandaler och erotik
Kretsen runt spökflickan
Dämpad rörelse
Nyfikenheten kan vara erfarenhetens vän
Allmänna motiv
Micropiska spänningar i rummet
Laddade områden
Faser i utveckling
Politik och konst
Kulturellt maskineri
Urvattnad tid
Offentliga val
Manipulerade medborgare
Konstnärlig frihet
Presidentlik vd
Oredovisade system
Kompromisslös makt
Korrupta samhällen
Säkerhetsanalys och terapi
Ekonomiska strukturer i framtiden
Missnöje och tillväxt
Byggstenar av ord
Grundliga åsikter om tiden
Källor i det undermedvetna
Extrema fenomen
Tätt organiskt flöde i nattens tidsmönster
Den korsade verkligheten
Kalibrerade sinnen
Onda världar styr mot mikrokosmos
En overklig tid i utveckling
Tidens okända våglängder möts
Flykting i eget rum
Tidens långsamma steg
Högre väsen i sinnet
Tidens okända framtid
Nattens spår
Det rosa äventyret
Val som hotar verkligheten
Den kamouflerade demonen
Dramatiska symboler
Man utvecklar inte en sjukdom
utan att bli smittad
Morgonens konstverk
Infallsvinklar ur mitt perspektiv
Samvete är en sällsynt egenskap hos människan
Gränsen till galenskap dominerar politiken
I det okända finns svaret på gåtan
Starka skäl att byta linje
Tiden strömmar i elektroniken
Teknikens kärna har en andlig dimension
Ointelligenta lösningar
Globala möten
Fria neutroner
Gemensamma drömmar

Drömmar

Klassikerna gör döden levande
Laddade meningar synkroniseras
Opolitiska grupper
Socialt kaos och nöjeskaruseller
Imponerad av skvaller
Framtidens fiende
Min verklighet är överlägsen andras
Lösryckta tidsperspektiv
Ondskan har borrat sig djupt in i folksjälen
Ensamma drömmar
Erotiska källor
Oviss tid
Tecken från ovan
Makten och ondskan styr oss
Ödmjuka scener
Mikrovågor i atmosfären påverkar allt levande
Nyhetspusslet flödar i etern
Onda energier och psykisk sjukdom hör ihop
Organiserade system skapar behov
Andliga rum
Fysiska motiv och mentala lösningar
Strålningsfrekvensen är hög i centrum
Tidsschema för troende
Ovissheten svävar i rummet
Urkraften cirkulerar
Psykisk ohälsa och guds-begrepp
Vanliga människor söker vanliga lösningar
Forskare söker ovanliga lösningar
Genier har lösningar utan att söka
Deprimerande relationer
Total tystnad kräver koncentration
Absoluta världar
Skilda fenomen
Rejäla idoler
Nyckeln till det undermedvetna
Levererade önskningar
Gränslösa fall
Digitala scener
Strategiska platser
Hemliga ställen
Ofrivillig livsstil
Hela sanningen om livet som konstnär
Sociala nätverk och Kafka-processer
Levande drömmar
Låg realism
Strävar mot det okända
Originaltoner i höga frekvenser
Räknar ner tiden
Skilda rum i fokus
Väntrum och nyhetsmaterial
Intervaller av ord
Psykologiska gåtor
Organiska strängar
Intensiva toner
Elektronikens fysiska källor
Omdömeslösa teorier
Akuta tillstånd
Skuldfria samveten
Blandad konst
Osannolika upplevelser
Öppna atmosfärer
Endimensionell metabolism
Djupa mönster
Ljuset och döden
Oskuldsfulla demoner
Mörka stråk
Gestalter i tiden
Uppdaterade konstruktioner
Fria processer
Tystnaden ljuger
Organiskt motstånd
Fysiskt vakuum
Mekaniska gudar
Den sanslösa verkligheten
Jag pendlar mellan dikt och vetenskap
Drömda tillstånd
Energier i atmosfären
Egen framtid
Tidens oönskade egenskaper
Kamp i verkligheten
Gåtfull seriestart
Rörelser i oändligheten
Mental striptease
Kulturellt fiasko
Verkligheten är meningslös för den som drömmer
Fånge i sin egen frihet
Från hydda till höghus
Omringad av krav
Splittrad punkt
Skärvor av tid
Man kan inte lösa konflikter som man skapat själv
Skillnaden på dramatik och olycka beror på hur man ser på situationen