Departement Eros

Marknadens stånd
Miljön
Syskonens tid med dig
Anslutningen verifierad
Gränser och morgonljus
Aktuell som skyddsvärde i livet
Elektroniska kanoner
Flytande kulturer
Ondskans tid växlar och ursprunget växlar
Stamceller överförda till livmodern
Tiden utanför kroppen
Hades tomma områden och testade riktlinjer
Stadens öppna landskap
Aktiva scener
Dotterns moder; och dotterns lekkamrat
och älskarinnan Alekto
Smek och kyssar
Lockelsen att undervisa i Hades
Tidsdrömmar med Persephone och Demeter
Zeus inför domstolen i Parnassens cirkel
Många världar drömmer sanningar
Intima situationer i Erebos
Över henne vilar oskuldens nyfikenhet
Osynliggörande av erotiska möten med Tisifone
Eco och syret i Gaia
Orsakens linjer och framtidens kullar
Vakendrömmar förför oss till sagoriken
Backanternas hämningslösa nätter
Slutna rum
Psykiskt döda hjärtlösa kroppar
Trekantens barn och livets poäng
Verkligheter i ett hemligt mörker
Tid utan kärlek i organiserade former
Bondens marknad
Direkt från stallet
Sociala djur
Röster
Litium
Överbelasta inte Psyke du överlever dina besvär
Enhörningens styrka
Levande historia och sanna relationer
Allmänna världar
Framtid utan konst
Ond logik
Den egenmäktiga erotiken
Inspiration i rollen
Ideologiska fantasier
Flyttad från en verklighet till en annan verklighet
Ditt liv är öppet för fler misstag
Tidens melodi och stulna handlingar
Glädjelös ström och dysfunktionell hjärna
Konst utanför tiden
Ond värld skön att uppleva
Fysisk kontakt
Fantastiska problem
Tanken söker tiden vid underverket datorn
Grannen i rymden
Den döda linjen och den själlösa verkligheten
Öppna gränser
Förvandlingen till demon
Teoretisk ondska och motivation
Den köttätande barbaren
Hennes värld är vår konst
Rika länder och fattiga tjuvar
Lättlästa nyheter
Fredagsondska
Hemsökta av en osynlig kraft
Orden dör när språket försvinner
Tidens flöde öppnar nya perspektiv
Heliga ting
Fysisk osynlig kraft
Sanningen bär många insikter
Tidens vaccum
Översatta känslor
När försvann sanningen
Eterns döda vågor förlamar
Kyrkogårdsflickan
Tidsmaskinen och tron
Den döda växten
Landet Ur
Ljuset i mörkret
Lös upp kroppen i tiden
Dödens spel blir verklighet
Ingången i metaforerna
Kraftens väsen i Paradiset skapar religionen
Den stulna drömmen
Dödens spegel
Medieskuggan är skön när det brinner
Den nakna demokratin samt den
organiserade friheten
Ideologiska försäkringar
Ekonomiska mönster
Omoraliska affärer
Ögonkast och övergivna verkligheter
Fjärrkontrollen och guldkalven
Naturen anpassar sig till naturen
Anonym lust delar kunskapen
Central punkt möter alla tillsammans
Vi delar tid och erfarenhet
Jag älskar mina luftburna upplevelser
Vi träd, gräs, stenar ovan vatten
Orsak och verkan blev en dröm
Klassisk tid tillsammans med poesin
Det känns som en god handling om man inte kan göra motstånd
Chanslös i organisationen
Dunkla minnen och matematik
Mikrofoner och panik
Surrealistiska rättigheter
Nättjuvar och kontrollen
Rymdspelet och den universella nyfikenheten

Ledtrådar

img005 Correction

Total öppenhet under utvecklingstiden
Djupa känslor och klassisk smak
Rådslå med med dina känslor
Framtidens motivationer
Konst i världen
Urvalet dikter
Öppna åldrar i en fri kvinnovärld
Osynliga drömmar
Övriga tider

Gengångare i atmosfären
Onda dimensioner
14år: sen släpper vi hästarna lösa
Förbjuden frukt
Gudomliga smaker och gränslösa gudinnor
En kedja med drömmar delar du med mig
Kravlösa intressen och nakna strömmar
Generellt följer alla ondskans linje
Dårarnas problem är öppen livsstil
Sensationer och djuriska extremister
Cirkulerande neutroner i sköna drömmar
Utmattade efter flygturen
Rosa världar
Begravd i lust
Traditionell erotik
Praktik i verkligheten
Erbjudande som lockar
Hemliga spioner och destruktiva planer
Den onda världens behov av lagar
Den goda världens behov av regler
Kvinnors rättigheter
Världen är surrealistisk
Vålnaderna i systemet och dess dimensioner
Detaljer på ett metafysiskt plan
Tekniska frågor och maktstrukturer
Molekyler i elektriska kraftfält
Det schizofrena kulturmedvetandet
Samtalet vilar
Födda ur mörkret i gemensam tid
Objektets kaos
Anonyma krafter
Definitiva resultat av flödet
Världsrevolution
Organiska substitut

 

Frihetspartiet

015

Konsten att sälja utan att köpa
Döda ting mitt i spelet om verklighetens
kärlekslösa rum

Voltaire i tunnelbanan läser
ur tingens synpunkt
Framtidens energier i grupper
får blodet att flyta snabbare
Huvudlösa exempel på sjuka rutiner
Rytmen i hotellrummet
Konsten att döda utan sorg likt rovdjur
Privatisering av mörkret i filmer på ovissa platser
Fastspänd i rött är energin värdefull
Kraftlösa kroppar utan ideal
Väggar utan motstånd
Frihet utan frihet
Tillrättalagda teorier
Grannar i radioaktiv miljö
Onormal normalitet
Framtidsprognos
Konsult i processen
Irriterande skönt
Upplöst i gemenskap
Männen och den obesegrade ondskan
Olyckan att leva i dödsriket
Kaos i ondskans spår
Djurfabriken

Akterna

Världen består av individer som marknadsför
sig som goda därför att marknaden är kopplad
till deras egna intressen
Kvinnors rättigheter och den homosexuella
marknaden ingår i konceptet
Underbara gudinnor positiva till sitt eget kön
umgås över gränserna och gör inte saken bättre
Kärlekens hopp är obefintligt
Räntan betalar de som hamnat i utanförskapet
Dessa drömmande melodier
Bara poesin överlever
Tid i luften
Relevant ström i huvudets mytologiska drömmar
Mobila dikter

Tid i Världen

img002 Correction
Njutbara enskildheter

Överskridna gränser lockar det innersta
bort från estetik och moral
Det frånstötande blir spännande
och lockar allt djupare in i erotikens
förvridna känsloliv

Hela behållningen får dimensionen
att utveckla både kön och kraft
till en sjuk rörelse med planer att frossa
i drifter och grov medvetenhet

Ålder är betydelselös
Kön eller kärlek är likgiltigt
Bara den rätta känslan infinner sig
i övergången mellan tid och förnuft

Exceptionellt utmanande är det fula
och det riktigt ungt spröda
Tidlöst närvarande i kroppen
är det djuriskt poetiska

Tiden i rummet är fysiskt ohållbar
i tingens värld
Den maktlösa upplevelsen styr sinnet
in i komplexa situationer med oanade följder
där makten blir ett njutningsmedel

Ett barn som gör uppror mot
sin maktlöshet med makt

Fittornas sanning exponerade
i världen
En tes om politik

Mobilt mörker

Nätet i verkligheten.
Fysiska dimensioner.
Tid utan kärlek.
Sjuka identiteter.
Döda förbindelser.
Ström i rörelse.
Moraliska konflikter.
Kvinnors rättigheter.
Kollektiv produktion.
Datoriserad inspelning.
Tomrummet..
Mörk materia.
Malmskillnadsgatan.
Dubbla spår.
Slumpartad historia.
Ersättare i mörkret.
Livets dikt.
Teorier och former av förakt.
Pornografiska ideal.
Den digitala sjukdomen.
Dödens vän.
Kvinnorörelser.
Tidens retorik.
Likström.
Exponerade öden.
Följer utvecklingen till botten.
Tiden brinner.
Luckans djup.
Tryck.
Karriär i Helvetet.
Inre delar.
Primitiv lust.
Obefogad rit.
Varför är ondskan skön när den smittar.
Aktiv rörelse.

Brinnande buske

img003Spontant och hämningslöst lever vi med datorn tillsammans.
Skriver våra dikter och söker nya partners.
Ibland lesbiska. Ibland par. Unga pojkar.
Flickor som du undervisar med religiös hängivenhet i den erotiska akten.
Du utmanar det etiska på gränsen till perverst.
Allt det ökar närheten till varandra.
Vi lever som Eros och Psyke

 

Mannen på gatan

008

Konsten att öppna sig för varandra
är förbehållet kvinnor
Intima samtal om fysiska känslor
delas erfarenhetsmässigt
Exempel på män och kvinnor
vilka imponerat med sina kön
Deras verksamheter under akten
samt jämförelser av erotiska planer
En medfödd egenskap för könet