Solvinden

Ekot och världsrummet
Psykes gränser
Sambandet mellan Eros skugga
och den digitala tiden är påfallande
Individens ansvar
Mentalt inferno
Handla galet
Den dubbla världens uttryck
Fysisk kontakt med verkligheten
Impulser från barndomen
Teorier om utveckling
Trådlösa nät
Kommunikation i mörkret
Svart framtid
Sänd information i etern
Eviga drömmar om ett lyckligt liv
Det globala ansvaret
Döda världar gömmer sig bakom kulturen
Klarhetens rus och magistern
Frekvensområden
Interstellära moln
Aktiva elektroner laddar centralt
Övertyga tvivlare om målet
Tidsresor och det onda Varat
Mörkrets samvete
Trådlösa upplevelser
Drömmarnas brunn
Sinnessjuka världar är värde-
fulla om det inte blir för
många
Biologisk insikt om produktens
molekyler
Inriktad på att vinna över sjukdomen
Gudomliga egenskaper i samhället är farliga
Kärleksmagi i jonosfären
Klassisk hänförelse
Naturen överraskar
Kärnkraft
Strömmen skapar inre motsättningar
Kosmiska trådar
Systemets motståndare
Realistiska gränser
Den gränslösa börsen
Mobila verksamheter
Digitala strömkällor
Den magiska logiken och den hänsynslösa verkligheten
Den ogenomträngliga dimensionen
Atmosfäriska vågrörelser
Rummet, tiden, pengarna
Aktiva kärlekspar kopplade till rummet
Organiska själar
Jag saknar riktlinjer inför framtiden
Globala drömmar
Tidens kaos
Tyst sanning
Tid i ett öppet landskap
Dramatiska ögonblick
Ledtrådar mellan dikt och bild
Jag lever i ett filosofiskt mörker
Osynliga spår
Trådlösa nätverk
Ett globalt kaos tränger in
Den moderna tekniken
Centrala strömmar
Delad kraft över nätet
Tidens spegel
Framtidens eko
Erotiska lösningar
Underjordens leende
Makt över ensamheten
Tomma rum
Obekanta mål
Inre kontakter
Yttre dimensioner
Övernaturliga rörelser
Öppna frekvenser
Poesi är tid ur tiden

Metoder

007

Delad föreställning
Anhöriga i mörkret
Huset med lyktan
Originalet är bäst
I dårens paradis skrattar
de dumma
Framtidens metala monster är de gamlas
likgiltighet för ondskans utveckling inom
energi och livskraft
Det strålar död i atmosfären
Tiden mellan liv och död
är fysisk
Rummens själ försvann
En dikt utan värde
Den övergivna verkligheten
och kropparnas famlande
i mörkret
Talet om konst är också
förståelsen av konst
Den konstlösa genialiteten flyter
Stulet mörker
Odlat av fantasier
Kulturens smuts under skinnet
är svår att tvätta ren
Sinneskunskapens moraliska dilemma
Förnuftets rörelse är underställd driften
Inre existensrum och filosofisk
flykt
I dessa spillror i ett universum
av ruiner
Köttets bundsförvanter möts
En fysisk spänning mellan det skrivna ordet
och en okänd faktor
Den djupaste tiden i språket
Värdefulla kroppar och intellektuellt arbete
Erotisk tid utanför rummet
Erotiska drömmar producerade i nutid
Investera i onda energier kan visa sig ödestigert
Konsumerar kontakten
Ondskan sprider sig över världen via rummet i rymden
Tid i obestämd form
Min drömda förvandling
Fri ström i mörkret
Digitala spel
Laddade relationer
Molnet ur flickans perspektiv
Kommunikation är språk som minskar avståndet
samt ökar avståndet om den blir industrialiserad
Elektroniska lösningar
Artificiella hjärnor
Mottagna frekvenser
Saknar Gudar samvete
Ideologi är massans riktlinjer
Mörkrets fysik
Energistråk i vågrörelser
Permanent oro
Atmosfäriska krafter
Stark spänning
Tidens ledtrådar
Erotisk sfär
Lesbiska känslor
Osynliga lösningar
Sociala karriärer
Socialrealism och det invecklade systemet
Erotiska rum
Starka impulser
Djuriska akter
Förvridna verkligheter
Normer utan sammanhang
Starka motståndare
Masspsykos innan kaos
Strid ström
Cancer eller egenvärde
Tidens lösningar
Dunkla planer
Intellektuell återhämtning
Politik är organiserade drömmar
Tankens inre kraft omvandlar motståndet
Ondskan strömmar i etern
Energier samlas
Dikt är kontakt med strömmen
Inne i den inre kretsen
sprids elektronerna mot det yttre skalet
Likt utomkroppsliga förnimmelser
I form av spänningar

Syndafallet

I gudars hägn flyter
nära ursprunget till gåtan
en social sanning
i en politisk verklighet
då mina motiv
växer oproportionerligt mycket
När andra saknar den rätta dimensionen
är ekonomiskt överflöd äga
andras drömmar
Kvinnornas outsinnliga begär
gör den erotiska kommunikationen
till en samvetslös sinnesupplevelse
Molnen i den undre världen

12 dörrar

img001 Correction

Mitt tillstånd
av maktlöshet
till osäkerhetens gräns
Förvirrade tankar
prövar nya alternativ
Förkastar de tidigare
återvänder och går igenom
ytterligare möjligheter
Fastnar för den slutgiltiga
variationen med dig i de mest
avancerade scener som realistiska
Det finns bara möjligheter
ingen sanning

Oskulder

Invånare
använder andra
för att tillfredställa
sina dunkla sidor
sjuka begär
I dessa mörka rum
I ett ointressant experiment
med eldar som går att släcka