Album

All tid är overklig den följer bara med strömmen
Investera i ondskan som fanatiker
Okända fält
Magisk ström
Atmosfäriska spänningar
Sjuka världar i social kontext
Reaktioner från en digital myndighet
Oroliga områden
Laddningen i strömmen utlöser tvivel
Den inre relationen med en yttre kraft
Organiserad rörelse i mikrokosmos
Tiden är Guds förlängda arm
Osynliga impulser
Uppkopplade världar
Möten i mörkret
Tid i omlopp
Effektiva mål
Ideologin bakom allt är ovetenskaplig
Politiska nivåer
Den tidlösa utvecklingen
Anpassningsbara våglängder i teknologiska miljöer
Organiska verk i en tidlös zon
Eros område är mytologins kärna
Den fysiska strängen
Gravida oskulder befruktade av längtan
Förförda av en osynlig Gud
Tidens öppna energier
Driftens globala effekter
Magiska sammanhang
Internationell atmosfär i fysisk form
Precisionsvärde inom konsten