Trycket

Det inre fästet och strömmen i etern
Kroppens mysterium och dödens svarta ängel
Konsten att plantera in virus
i motståndarens skepnad
Främmande ämnen och politik
Tiden kretsar kring arbetet
Sociala rum och kunskaper
Politiska getton
Infekterade erfarenheter
Ondskans ögonblick
Elektroniska genvägar till rikedom
Resor i fantasin
Tankar i mörkret
Objektiv forskning av fenomenet tid
Styrda massor
Medias maktfullkomlighet
Energivärldar i rörelse
Tiden är underlivets hemlighet
Fäst i en kraft i en levande ton
Konsten överger tystnaden
Egen väg
Teoretisk tid
Den klassiska amatören
Social konsthistoria
Ondskans dimensioner sorteras efter system
Parallella zoner
Den osynliga ägaren och kapitalet
Den missanpassade kunskapen
Tidlösa resor genom historien
Osynliga despoter i en faktisk värld
Drömda tillstånd
Ironiska fantasier i en okränkbar tid
Existenser i mörkret styr våra liv
Sociala attityder och systemet
Den överdimensionerade verkligheten skapar psykoser
Överdriven uppmärksamhet brister i neutralitet
Kapitalet saknar gränser
Social makt kväver folkvilja
Vilsna operatörer