Strängar

Radikala värden är ett övergående fenomen
En åsikt är för vissa en ekonomisk förlust
Tiden mellan liv och död är för den gamle egalt
Cybersinnen och pornografi och krigsspel
Hjältens fåfänga är uttryck för makt
Destruktiva krafter speglar svarta hål i rymden
Ideologiska fakulteten
Erotikens mörker
Lokala system
Radera ut tiden
Den flytande teatern
Dödens vätskor
Anarki som tidsfördriv
Utopiska teorier
Nivån i programmen
Väte
Framför kameran
Samtal i rymden
Intellektuellt kaos
Dödens arbete
Den eskalerande atomströmmen
Mobila signaler
Ramfri ondska
Det bästa sättet att stoppa ondskan
är att sluta andas
Konsten att göra karriär genom att lyssna
Vaccinerad mot ondska
Den fångade oskulden
Makten och maktlösheten
Teknikens framtid och skulden
Inre motstånd och hjälplöshet
Slutet på historien
Den genomskinliga vardagen
En syndabock som inte har något samvete
Vuxna förebilder bör vara goda exempel
utan destruktiva skapelseakter
Slut ögonen och och fundera vilka konsekvenser
dina tankar får
Den osynliga dödens filosofi
Drömsummor innan drömmen
Sjukdomsegenskaperna känns igen som mönster
i verkligheten
Militanta kvinnor slåss för frihet
Restultatet
Männen vill möta döden
När verkligheten är ouppnålig
får man drömma