Oskulder

Invånare
använder andra
för att tillfredställa
sina dunkla sidor
sjuka begär
I dessa mörka rum
I ett ointressant experiment
med eldar som går att släcka