Syndafallet

I gudars hägn flyter
nära ursprunget till gåtan
en social sanning
i en politisk verklighet
då mina motiv
växer oproportionerligt mycket
När andra saknar den rätta dimensionen
är ekonomiskt överflöd äga
andras drömmar
Kvinnornas outsinnliga begär
gör den erotiska kommunikationen
till en samvetslös sinnesupplevelse
Molnen i den undre världen