Metoder

007

Delad föreställning
Anhöriga i mörkret
Huset med lyktan
Originalet är bäst
I dårens paradis skrattar
de dumma
Framtidens metala monster är de gamlas
likgiltighet för ondskans utveckling inom
energi och livskraft
Det strålar död i atmosfären
Tiden mellan liv och död
är fysisk
Rummens själ försvann
En dikt utan värde
Den övergivna verkligheten
och kropparnas famlande
i mörkret
Talet om konst är också
förståelsen av konst
Den konstlösa genialiteten flyter
Stulet mörker
Odlat av fantasier
Kulturens smuts under skinnet
är svår att tvätta ren
Sinneskunskapens moraliska dilemma
Förnuftets rörelse är underställd driften
Inre existensrum och filosofisk
flykt
I dessa spillror i ett universum
av ruiner
Köttets bundsförvanter möts
En fysisk spänning mellan det skrivna ordet
och en okänd faktor
Den djupaste tiden i språket
Värdefulla kroppar och intellektuellt arbete
Erotisk tid utanför rummet
Erotiska drömmar producerade i nutid
Investera i onda energier kan visa sig ödestigert
Konsumerar kontakten
Ondskan sprider sig över världen via rummet i rymden
Tid i obestämd form
Min drömda förvandling
Fri ström i mörkret
Digitala spel
Laddade relationer
Molnet ur flickans perspektiv
Kommunikation är språk som minskar avståndet
samt ökar avståndet om den blir industrialiserad
Elektroniska lösningar
Artificiella hjärnor
Mottagna frekvenser
Saknar Gudar samvete
Ideologi är massans riktlinjer
Mörkrets fysik
Energistråk i vågrörelser
Permanent oro
Atmosfäriska krafter
Stark spänning
Tidens ledtrådar
Erotisk sfär
Lesbiska känslor
Osynliga lösningar
Sociala karriärer
Socialrealism och det invecklade systemet
Erotiska rum
Starka impulser
Djuriska akter
Förvridna verkligheter
Normer utan sammanhang
Starka motståndare
Masspsykos innan kaos
Strid ström
Cancer eller egenvärde
Tidens lösningar
Dunkla planer
Intellektuell återhämtning
Politik är organiserade drömmar
Tankens inre kraft omvandlar motståndet
Ondskan strömmar i etern
Energier samlas
Dikt är kontakt med strömmen
Inne i den inre kretsen
sprids elektronerna mot det yttre skalet
Likt utomkroppsliga förnimmelser
I form av spänningar