Akterna

Världen består av individer som marknadsför
sig som goda därför att marknaden är kopplad
till deras egna intressen
Kvinnors rättigheter och den homosexuella
marknaden ingår i konceptet
Underbara gudinnor positiva till sitt eget kön
umgås över gränserna och gör inte saken bättre
Kärlekens hopp är obefintligt
Räntan betalar de som hamnat i utanförskapet
Dessa drömmande melodier
Bara poesin överlever
Tid i luften
Relevant ström i huvudets mytologiska drömmar
Mobila dikter