Fantasiflykt

Tidens urkrafter är fysiska konstverk
Strukturell överblick
Toner från en fjärran belägen punkt
En ohederlig affärsmans intressen
Sjuka själar i osynliga rum
Kategorier av oförstående giriga sökare
Balanserar på en ond linje i uniform
Nyfikna ögon speglar uppgång och fall
runt sina egna kroppar
Alla är ensamma lyckodrömmare
Nedsjunkna i frågor
Ondskans osynlig väsen
finns överallt
Verkligheten är inte rolig
Inre kraft i atmosfären strömmar
genom tanken
Förnimmelser av andra dimensioner
Motstånd i strömkretsar
Kraftfält i stråk
Främmande  världar i en osynlig relation
Övernaturliga upplevelser
Globala fantasier
Medicin mot religion
Rymdens rum
Frigjorda krafter i kaos
Centrala drömmar
Ideologisk utveckling
Många olika alternativ
Den mentala balansen
Socialt förnuft
Fria kvinnor
Nakna beslut
Dolda verkligheter
Komplicerade roller
Nationella handlingar
Studio 1 och vibrationskalibratorn
Privata intressen
Allmänna villkor
Elektroniska cirklar
Kopplade kretsar
Angelägna ämnen
Orginella beslut
Verbal smärta
Låsta positioner
Undervisa ointresserade är en uppgift
för pedagoger
Teoretiska drömmar
Praktiska övningar
Intellektuell service
Luften i rummet
Kosmiska spänningar
Elektriska kroppar
Inre realism
Organiska microprocesser
Tystnaden döljer skälet
Bildens gåta
Ledtrådar och ultrasträngar
Den klassiska tiden
Att vara klok innebär inte att man är vis
Intima besök
Djupt i sinnet
Omfördelningen av tid
Allvar sprider glädje
Det är allvaret som är livet
Tunga krafter
I systemet rör sig oärliga figurer
Nätets extrema världar
Alla tider är representerade
Graderna av ondska varierar
Tiden söker sanningen
Koppla ur verkligheten
Klassisk fånge i dödens garn
Det går åt mycket energi för att överleva
Elektroniska spänningskällor och magiska analyser
laddade med ström är mitt handikapp
Avståndet till källan varierar med planeternas rörelser
Världsrymden förblir intakt med dess negativa konsekvenser
Öppen tid
Kemisk ström
Sociala plattformar
Flykten till evigheten
Fast i ett mönster destruktiva handlingar
Rummet krymper