Frihetspartiet

015

Konsten att sälja utan att köpa
Döda ting mitt i spelet om verklighetens
kärlekslösa rum

Voltaire i tunnelbanan läser
ur tingens synpunkt
Framtidens energier i grupper
får blodet att flyta snabbare
Huvudlösa exempel på sjuka rutiner
Rytmen i hotellrummet
Konsten att döda utan sorg likt rovdjur
Privatisering av mörkret i filmer på ovissa platser
Fastspänd i rött är energin värdefull
Kraftlösa kroppar utan ideal
Väggar utan motstånd
Frihet utan frihet
Tillrättalagda teorier
Grannar i radioaktiv miljö
Onormal normalitet
Framtidsprognos
Konsult i processen
Irriterande skönt
Upplöst i gemenskap
Männen och den obesegrade ondskan
Olyckan att leva i dödsriket
Kaos i ondskans spår
Djurfabriken