Årgångar

Mandat på andlig dimension är farlig utveckling
Det gudomliga vansinnet
Själviska gränser
Organiska rum
Original utan rättigheter
Kulturell överklass
Socialt skvaller
Psykologiska förklaringar
Konstnärliga uttryck på låg nivå
Avundens bleka uppenbarelse
Tävla om uppmärksamhet
Tid att öva
Konsten kommer från insidan
Märkvärdigt ointresse inför kunskap
Resultat av postmodern konst
Karaktärer framför publik
Lösa krafter indoktrinerar
Kända argument
Spelet om sanningen slutar alltid i förlust
Isolerade element
Vardagens ondska speglar gårdagens nyhet
Stark förbindelse
Elektromagnetiska superledare och tidens strängar
Inre stil med ärliga motiv
Förbindelser med det okända
Vågor i atmosfären
Ökat motstånd
Gränser mot propaganda
Trycket eskalerar
Konst som vetenskap
Anarki och socialförsäkringar
Signaler som oroar
Sisyfos och arbetet
Intellektuell stimulans och politisk filosofi
Vuxna sagor
Faktor i kaos
Obegriplig konst kan innehålla mycket av värde
Upplyst mörker i repris
Bländande stjärnor som tomtebloss i tiden
Återblickar till det förflutna
Kulturellt kapital
Centrala rum
Kopplade roller
Båda synliga
Skapade system
Sociala områden
Tidens egenskaper
Sysselsättning för osynliga
Inse sina begränsningar är svårt när man är författare
Bandet mellan oss är ofrånkomligt
Definitivt slut på strömmen
Tidsmonster under press
Cirkulär rörelse
Rum i tiden
Medvetna val av konstnärer
Verksamheter i världen
Världen i världen
Tänk om allt upplevs i ett tillstånd
av kosmisk närvaro
Kultur i frihet
Betraktelser från ett bibliotek
Kunskap i en tid då ovärderlig vishet
styrde förfäderna obehindrat
Enkla dagar i fattiga liv
under valv och bågar
Historien andas i det klassiska tonerna
Vi förflyttar oss till minnet
Kulturella spöken investerar
Social aggressivitet och konkurrens
Den världen där tiden står stilla
är värd varenda sekund
Sex sekunder från verkligheten
Den öppna kraften
Det globala vansinnet
Tidens lösning
Matematik och politik
Dagarna passerar i revy
Tid är rörelse fri från motstånd
Stängarna löper genom stallet
Ljuv musik uppstår
Stråken studsar mellan tonerna
Organiska  strömnivåer
Bedöma konst är att välja åsikt
Inre strängar
Yttre påverkan
Den tidlösa resan
Mörkret smyger sig på den oskyldige
Outhärdlig spänning
Strömmar i etern
Kommunikation och ledarskap
Nivåer av galenskap
Ersättningskulturer och motsättningar i samhället
Olönsamma intressen
Linjen är kopplad till ledaren
Negativ ström ökar motståndet
När tiden inspirerar konstnären är det redan försent
Trådlösa system
Heliga stolen
Hat förgiftar rätten
Källan till det okända
Trolldom och makt
Onda väsen
Den osannolika verkligheten
Gränslösa rum
Den gudomliga naturen
Den själlösa rörelsen
Den sorglösa tystnaden
Låsta möjligheter
Starkt motstånd
Övermaktens raseri
Utvalda system
Fattig i själen
Rik i fantasin
Osynlig ondska
Nattens uppror
Den som speglar sig i en livslögn behöver inte ljuga