Departement Eros

Marknadens stånd
Miljön
Syskonens tid med dig
Anslutningen verifierad
Gränser och morgonljus
Aktuell som skyddsvärde i livet
Elektroniska kanoner
Flytande kulturer
Ondskans tid växlar och ursprunget växlar
Stamceller överförda till livmodern
Tiden utanför kroppen
Hades tomma områden och testade riktlinjer
Stadens öppna landskap
Aktiva scener
Dotterns moder; och dotterns lekkamrat
och älskarinnan Alekto
Smek och kyssar
Lockelsen att undervisa i Hades
Tidsdrömmar med Persephone och Demeter
Zeus inför domstolen i Parnassens cirkel
Många världar drömmer sanningar
Intima situationer i Erebos
Över henne vilar oskuldens nyfikenhet
Osynliggörande av erotiska möten med Tisifone
Eco och syret i Gaia
Orsakens linjer och framtidens kullar
Vakendrömmar förför oss till sagoriken
Backanternas hämningslösa nätter
Slutna rum
Psykiskt döda hjärtlösa kroppar
Trekantens barn och livets poäng
Verkligheter i ett hemligt mörker
Tid utan kärlek i organiserade former
Bondens marknad
Direkt från stallet
Sociala djur
Röster
Litium
Överbelasta inte Psyke du överlever dina besvär
Enhörningens styrka
Levande historia och sanna relationer
Allmänna världar
Framtid utan konst
Ond logik
Den egenmäktiga erotiken
Inspiration i rollen
Ideologiska fantasier
Flyttad från en verklighet till en annan verklighet
Ditt liv är öppet för fler misstag
Tidens melodi och stulna handlingar
Glädjelös ström och dysfunktionell hjärna
Konst utanför tiden
Ond värld skön att uppleva
Fysisk kontakt
Fantastiska problem
Tanken söker tiden vid underverket datorn
Grannen i rymden
Den döda linjen och den själlösa verkligheten
Öppna gränser
Förvandlingen till demon
Teoretisk ondska och motivation
Den köttätande barbaren
Hennes värld är vår konst
Rika länder och fattiga tjuvar
Lättlästa nyheter
Fredagsondska
Hemsökta av en osynlig kraft
Orden dör när språket försvinner
Tidens flöde öppnar nya perspektiv
Heliga ting
Fysisk osynlig kraft
Sanningen bär många insikter
Tidens vaccum
Översatta känslor
När försvann sanningen
Eterns döda vågor förlamar
Kyrkogårdsflickan
Tidsmaskinen och tron
Den döda växten
Landet Ur
Ljuset i mörkret
Lös upp kroppen i tiden
Dödens spel blir verklighet
Ingången i metaforerna
Kraftens väsen i Paradiset skapar religionen
Den stulna drömmen
Dödens spegel
Medieskuggan är skön när det brinner
Den nakna demokratin samt den
organiserade friheten
Ideologiska försäkringar
Ekonomiska mönster
Omoraliska affärer
Ögonkast och övergivna verkligheter
Fjärrkontrollen och guldkalven
Naturen anpassar sig till naturen
Anonym lust delar kunskapen
Central punkt möter alla tillsammans
Vi delar tid och erfarenhet
Jag älskar mina luftburna upplevelser
Vi träd, gräs, stenar ovan vatten
Orsak och verkan blev en dröm
Klassisk tid tillsammans med poesin
Det känns som en god handling om man inte kan göra motstånd
Chanslös i organisationen
Dunkla minnen och matematik
Mikrofoner och panik
Surrealistiska rättigheter
Nättjuvar och kontrollen
Rymdspelet och den universella nyfikenheten