Muren

 

Tomma timmar
Världsekot och det slutna rummet
Värdefull vänskap
Ensam framtid
Det övernaturliga samtalet
Social analys
Laglösa experter
Fantasifull utveckling
Intressanta historier
Kopplade objekt
Rättigheter och lagar
Intellektuella installationer
Hemliga rum
Begränsade åsikter
Ekonomiska förhandlingar
Kvinnors moral är avancerade kunskaper
Seriösa ledare
Demokratiska principer
Ideologiska undersökningar
Otäcka affärer
Illusionens verklighet
Den drömda världen där konst är motstånd
Förlorad tid
Omöjliga uppgifter
Kosmiska egenskaper
Fysiska ljudvågor
Dramats magi och den psykologiska situationen
Spänningspunkten är mobil
Den förflyttar sig i rummet
Fysiska energifaktorer
Skuggor av människor
Organiska hårdvaror
Operativ systeminformation
Övre världar och yttre gränser
Tiden slutar i skräck
Den gåtfulla spänningen
Obesvarade frågor
Den fantasifulla sanningen
Vredens mönster
Ytliga lösningar
Den nya tidens onda världar
Outforskade områden i kopplade system
Flygande insikter i de mörka fälten
Gud är en okänd faktor som vi sällan räknar med
Mystikens trådar bildar mönster till det undermedvetna
Overkliga rum
Mina föreställningar om verkligheten stämmer inte med andras
Tidens världar är outforskade
Tidens tro
Den komplicerade verkligheten
Jag dör som en Gud i tiden
Magiska rum med ödet som mål
Befria mig från media
Konst som tillfredsställer alla är omöjligt att skapa
Området är för stort
Intressanta fall inom psykvården
Anonyma källor
Unika lösningar som konstnär
Obekant tid
Ondskan flödar i världen
Man behöver bara gå till sig själv för att förstå orsaken
Intellektuell överklass
Kontakt i diktens värld
Passa in i mönstret
Kampen om verkligheten
Signaler från en okänd
Intervaller av bilder

Energiströmmar

Psykologiska effekter
Kulturella gåtor
Digitala mönster ur tidens motsägelser
Originella begrepp
Sociala experiment och politiska inställningar
Osynliga fenomen
Guds tekniker ber en bön
Minnets osynliga kontakter
Öppen ridå
Cirkulära rörelser
Makternas samspel
Desperata reaktioner
Visdomens drönare
Digitala plattformar
Destruktiva system
Utopins undergång
Den förbrukade energin
Blockerad linje
Öppna element
Andliga kompromisser
Utlånad tid
Lärosäte för syndare
Ointressant konst
Exakta formuleringar är konst
Gäckande tystnad
Dumpad längtan
Brutna förbindelser med verkligheten
En oformlig massa
Tidens kamp i strömmen
Aktiv substans
Olika krafter tolkar spänningen
Tidens låsta linje
Skandaler och erotik
Kretsen runt spökflickan
Dämpad rörelse
Nyfikenheten kan vara erfarenhetens vän
Allmänna motiv
Micropiska spänningar i rummet
Laddade områden
Faser i utveckling
Politik och konst
Kulturellt maskineri
Urvattnad tid
Offentliga val
Manipulerade medborgare
Konstnärlig frihet
Presidentlik vd
Oredovisade system
Kompromisslös makt
Korrupta samhällen
Säkerhetsanalys och terapi
Ekonomiska strukturer i framtiden
Missnöje och tillväxt
Byggstenar av ord
Grundliga åsikter om tiden
Källor i det undermedvetna
Extrema fenomen
Tätt organiskt flöde i nattens tidsmönster
Den korsade verkligheten
Kalibrerade sinnen
Onda världar styr mot mikrokosmos
En overklig tid i utveckling
Tidens okända våglängder möts
Flykting i eget rum
Tidens långsamma steg
Högre väsen i sinnet
Tidens okända framtid
Nattens spår
Det rosa äventyret
Val som hotar verkligheten
Den kamouflerade demonen
Dramatiska symboler
Man utvecklar inte en sjukdom
utan att bli smittad
Morgonens konstverk
Infallsvinklar ur mitt perspektiv
Samvete är en sällsynt egenskap hos människan
Gränsen till galenskap dominerar politiken
I det okända finns svaret på gåtan
Starka skäl att byta linje
Tiden strömmar i elektroniken
Teknikens kärna har en andlig dimension
Ointelligenta lösningar
Globala möten
Fria neutroner
Gemensamma drömmar

Drömmar

Klassikerna gör döden levande
Laddade meningar synkroniseras
Opolitiska grupper
Socialt kaos och nöjeskaruseller
Imponerad av skvaller
Framtidens fiende
Min verklighet är överlägsen andras
Lösryckta tidsperspektiv
Ondskan har borrat sig djupt in i folksjälen
Ensamma drömmar
Erotiska källor
Oviss tid
Tecken från ovan
Makten och ondskan styr oss
Ödmjuka scener
Mikrovågor i atmosfären påverkar allt levande
Nyhetspusslet flödar i etern
Onda energier och psykisk sjukdom hör ihop
Organiserade system skapar behov
Andliga rum
Fysiska motiv och mentala lösningar
Strålningsfrekvensen är hög i centrum
Tidsschema för troende
Ovissheten svävar i rummet
Urkraften cirkulerar
Psykisk ohälsa och guds-begrepp
Vanliga människor söker vanliga lösningar
Forskare söker ovanliga lösningar
Genier har lösningar utan att söka
Deprimerande relationer
Total tystnad kräver koncentration
Absoluta världar
Skilda fenomen
Rejäla idoler
Nyckeln till det undermedvetna
Levererade önskningar
Gränslösa fall
Digitala scener
Strategiska platser
Hemliga ställen
Ofrivillig livsstil
Hela sanningen om livet som konstnär
Sociala nätverk och Kafka-processer
Levande drömmar
Låg realism
Strävar mot det okända
Originaltoner i höga frekvenser
Räknar ner tiden
Skilda rum i fokus
Väntrum och nyhetsmaterial
Intervaller av ord
Psykologiska gåtor
Organiska strängar
Intensiva toner
Elektronikens fysiska källor
Omdömeslösa teorier
Akuta tillstånd
Skuldfria samveten
Blandad konst
Osannolika upplevelser
Öppna atmosfärer
Endimensionell metabolism
Djupa mönster
Ljuset och döden
Oskuldsfulla demoner
Mörka stråk
Gestalter i tiden
Uppdaterade konstruktioner
Fria processer
Tystnaden ljuger
Organiskt motstånd
Fysiskt vakuum
Mekaniska gudar
Den sanslösa verkligheten
Jag pendlar mellan dikt och vetenskap
Drömda tillstånd
Energier i atmosfären
Egen framtid
Tidens oönskade egenskaper
Kamp i verkligheten
Gåtfull seriestart
Rörelser i oändligheten
Mental striptease
Kulturellt fiasko
Verkligheten är meningslös för den som drömmer
Fånge i sin egen frihet
Från hydda till höghus
Omringad av krav
Splittrad punkt
Skärvor av tid
Man kan inte lösa konflikter som man skapat själv
Skillnaden på dramatik och olycka beror på hur man ser på situationen

Koder


Mörkret sanning
Olika världar
Trådlösa system
Tidens okända dimensioner
Mina livsverk är psykotiska sagor
Intellektuell stimulans och fysiska upplevelser
Inspirerande fakta
Gammafrekvensen är kopplad
Negativ effekt
Krig är verklighetens framtid
Extrema krafter i atmosfären styr mot en katastrof
Rörelsen och den seglivade myten om arbetet
Demokratins bakgårdar och medlemsavgiften
Vem har lagen på sin sida bedragaren eller ockraren
Tidlösa skulder och tron
Fattigdom tär
Gäckande skugga
Tidens ovisshet
Isolerad dröm
Ensamma dagar
Inre förening
Psykologiska lösningar
Kontakter
Strömmande bilder
Tidlös resa i okänt land
Fysiskt beroende av att arbeta
Allvarligt spel
Idéer är något man skall vara rädd om
även om dom inte kommer till användning
för tillfället
Atomåldern och den digitala framtiden
All tid kostar
Spår av ondska
Den som är pessimist är mer realistisk än den
som är optimist
Den mänskliga guden
Tidens fortsättning
Omoralisk och ansvarslös politik splittrar
Tidens dimensioner strömmar i etern
Intima röster
Verklighetens demoner styr förnuftet i psykotiska världar
Elektroniken underverk
Dina strömvågor är klassiska toner
Film i rummet
Tidens väg är kantad av överraskningar
Den elektroniska hjärnan
Psykosens demoner i det andra rummet
Utvecklad spänning mellan polerna
Sociala atomer och strängteorier
Akademiska eliten
Intelligent lösning
Tidens ursprung är kunskap
Öppet spel utanför rummet
Gestalter utan framtid
Tidlöst kaos
Ondskans vågor fängslar
Andra rum
Andra existenser
Arbetsmarknadsministern och snabbspåret in i kaos
Djävulssymfonin och skalan
Dårhuspolitiken
Bidragsberoende arbetsgivare
Demokratin och det osynliga arbetet
Girighet förminskar
En snårskog av exempel
Ödets närvaro tynger
Varje dag är en resa i det inre
Rummet är länkat till politiken
Ödets mellanhand logiken har förstört många upplevelser
Interna drömmar
Inre strider
Intelligent tid
Jag lever i ett psykologiskt mörker
Rummet expanderar
Jag konsumerar tid, cigaretter och klassisk musik
Social tid inspirerar
Rum i medvetandet
Luftburen förbindelse
Sociala fantomer
Exponerad livsstil
Tiden speglar utvecklingen
i skuggan av mitt inre
Tidlösa äventyr
Aktuella motiv
Tiden cirklar
Psykosens overkliga sanning
Tidens religion är teknik

Fantasiflykt

Tidens urkrafter är fysiska konstverk
Strukturell överblick
Toner från en fjärran belägen punkt
En ohederlig affärsmans intressen
Sjuka själar i osynliga rum
Kategorier av oförstående giriga sökare
Balanserar på en ond linje i uniform
Nyfikna ögon speglar uppgång och fall
runt sina egna kroppar
Alla är ensamma lyckodrömmare
Nedsjunkna i frågor
Ondskans osynlig väsen
finns överallt
Verkligheten är inte rolig
Inre kraft i atmosfären strömmar
genom tanken
Förnimmelser av andra dimensioner
Motstånd i strömkretsar
Kraftfält i stråk
Främmande  världar i en osynlig relation
Övernaturliga upplevelser
Globala fantasier
Medicin mot religion
Rymdens rum
Frigjorda krafter i kaos
Centrala drömmar
Ideologisk utveckling
Många olika alternativ
Den mentala balansen
Socialt förnuft
Fria kvinnor
Nakna beslut
Dolda verkligheter
Komplicerade roller
Nationella handlingar
Studio 1 och vibrationskalibratorn
Privata intressen
Allmänna villkor
Elektroniska cirklar
Kopplade kretsar
Angelägna ämnen
Orginella beslut
Verbal smärta
Låsta positioner
Undervisa ointresserade är en uppgift
för pedagoger
Teoretiska drömmar
Praktiska övningar
Intellektuell service
Luften i rummet
Kosmiska spänningar
Elektriska kroppar
Inre realism
Organiska microprocesser
Tystnaden döljer skälet
Bildens gåta
Ledtrådar och ultrasträngar
Den klassiska tiden
Att vara klok innebär inte att man är vis
Intima besök
Djupt i sinnet
Omfördelningen av tid
Allvar sprider glädje
Det är allvaret som är livet
Tunga krafter
I systemet rör sig oärliga figurer
Nätets extrema världar
Alla tider är representerade
Graderna av ondska varierar
Tiden söker sanningen
Koppla ur verkligheten
Klassisk fånge i dödens garn
Det går åt mycket energi för att överleva
Elektroniska spänningskällor och magiska analyser
laddade med ström är mitt handikapp
Avståndet till källan varierar med planeternas rörelser
Världsrymden förblir intakt med dess negativa konsekvenser
Öppen tid
Kemisk ström
Sociala plattformar
Flykten till evigheten
Fast i ett mönster destruktiva handlingar
Rummet krymper

Solvinden

Ekot och världsrummet
Psykes gränser
Sambandet mellan Eros skugga
och den digitala tiden är påfallande
Individens ansvar
Mentalt inferno
Handla galet
Den dubbla världens uttryck
Fysisk kontakt med verkligheten
Impulser från barndomen
Teorier om utveckling
Trådlösa nät
Kommunikation i mörkret
Svart framtid
Sänd information i etern
Eviga drömmar om ett lyckligt liv
Det globala ansvaret
Döda världar gömmer sig bakom kulturen
Klarhetens rus och magistern
Frekvensområden
Interstellära moln
Aktiva elektroner laddar centralt
Övertyga tvivlare om målet
Tidsresor och det onda Varat
Mörkrets samvete
Trådlösa upplevelser
Drömmarnas brunn
Sinnessjuka världar är värde-
fulla om det inte blir för
många
Biologisk insikt om produktens
molekyler
Inriktad på att vinna över sjukdomen
Gudomliga egenskaper i samhället är farliga
Kärleksmagi i jonosfären
Klassisk hänförelse
Naturen överraskar
Kärnkraft
Strömmen skapar inre motsättningar
Kosmiska trådar
Systemets motståndare
Realistiska gränser
Den gränslösa börsen
Mobila verksamheter
Digitala strömkällor
Den magiska logiken och den hänsynslösa verkligheten
Den ogenomträngliga dimensionen
Atmosfäriska vågrörelser
Rummet, tiden, pengarna
Aktiva kärlekspar kopplade till rummet
Organiska själar
Jag saknar riktlinjer inför framtiden
Globala drömmar
Tidens kaos
Tyst sanning
Tid i ett öppet landskap
Dramatiska ögonblick
Ledtrådar mellan dikt och bild
Jag lever i ett filosofiskt mörker
Osynliga spår
Trådlösa nätverk
Ett globalt kaos tränger in
Den moderna tekniken
Centrala strömmar
Delad kraft över nätet
Tidens spegel
Framtidens eko
Erotiska lösningar
Underjordens leende
Makt över ensamheten
Tomma rum
Obekanta mål
Inre kontakter
Yttre dimensioner
Övernaturliga rörelser
Öppna frekvenser
Poesi är tid ur tiden

Metoder

007

Delad föreställning
Anhöriga i mörkret
Huset med lyktan
Originalet är bäst
I dårens paradis skrattar
de dumma
Framtidens metala monster är de gamlas
likgiltighet för ondskans utveckling inom
energi och livskraft
Det strålar död i atmosfären
Tiden mellan liv och död
är fysisk
Rummens själ försvann
En dikt utan värde
Den övergivna verkligheten
och kropparnas famlande
i mörkret
Talet om konst är också
förståelsen av konst
Den konstlösa genialiteten flyter
Stulet mörker
Odlat av fantasier
Kulturens smuts under skinnet
är svår att tvätta ren
Sinneskunskapens moraliska dilemma
Förnuftets rörelse är underställd driften
Inre existensrum och filosofisk
flykt
I dessa spillror i ett universum
av ruiner
Köttets bundsförvanter möts
En fysisk spänning mellan det skrivna ordet
och en okänd faktor
Den djupaste tiden i språket
Värdefulla kroppar och intellektuellt arbete
Erotisk tid utanför rummet
Erotiska drömmar producerade i nutid
Investera i onda energier kan visa sig ödestigert
Konsumerar kontakten
Ondskan sprider sig över världen via rummet i rymden
Tid i obestämd form
Min drömda förvandling
Fri ström i mörkret
Digitala spel
Laddade relationer
Molnet ur flickans perspektiv
Kommunikation är språk som minskar avståndet
samt ökar avståndet om den blir industrialiserad
Elektroniska lösningar
Artificiella hjärnor
Mottagna frekvenser
Saknar Gudar samvete
Ideologi är massans riktlinjer
Mörkrets fysik
Energistråk i vågrörelser
Permanent oro
Atmosfäriska krafter
Stark spänning
Tidens ledtrådar
Erotisk sfär
Lesbiska känslor
Osynliga lösningar
Sociala karriärer
Socialrealism och det invecklade systemet
Erotiska rum
Starka impulser
Djuriska akter
Förvridna verkligheter
Normer utan sammanhang
Starka motståndare
Masspsykos innan kaos
Strid ström
Cancer eller egenvärde
Tidens lösningar
Dunkla planer
Intellektuell återhämtning
Politik är organiserade drömmar
Tankens inre kraft omvandlar motståndet
Ondskan strömmar i etern
Energier samlas
Dikt är kontakt med strömmen
Inne i den inre kretsen
sprids elektronerna mot det yttre skalet
Likt utomkroppsliga förnimmelser
I form av spänningar

Syndafallet

I gudars hägn flyter
nära ursprunget till gåtan
en social sanning
i en politisk verklighet
då mina motiv
växer oproportionerligt mycket
När andra saknar den rätta dimensionen
är ekonomiskt överflöd äga
andras drömmar
Kvinnornas outsinnliga begär
gör den erotiska kommunikationen
till en samvetslös sinnesupplevelse
Molnen i den undre världen