Koder


Mörkret sanning
Olika världar
Trådlösa system
Tidens okända dimensioner
Mina livsverk är psykotiska sagor
Intellektuell stimulans och fysiska upplevelser
Inspirerande fakta
Gammafrekvensen är kopplad
Negativ effekt
Krig är verklighetens framtid
Extrema krafter i atmosfären styr mot en katastrof
Rörelsen och den seglivade myten om arbetet
Demokratins bakgårdar och medlemsavgiften
Vem har lagen på sin sida bedragaren eller ockraren
Tidlösa skulder och tron
Fattigdom tär
Gäckande skugga
Tidens ovisshet
Isolerad dröm
Ensamma dagar
Inre förening
Psykologiska lösningar
Kontakter
Strömmande bilder
Tidlös resa i okänt land
Fysiskt beroende av att arbeta
Allvarligt spel
Idéer är något man skall vara rädd om
även om dom inte kommer till användning
för tillfället
Atomåldern och den digitala framtiden
All tid kostar
Spår av ondska
Den som är pessimist är mer realistisk än den
som är optimist
Den mänskliga guden
Tidens fortsättning
Omoralisk och ansvarslös politik splittrar
Tidens dimensioner strömmar i etern
Intima röster
Verklighetens demoner styr förnuftet i psykotiska världar
Elektroniken underverk
Dina strömvågor är klassiska toner
Film i rummet
Tidens väg är kantad av överraskningar
Den elektroniska hjärnan
Psykosens demoner i det andra rummet
Utvecklad spänning mellan polerna
Sociala atomer och strängteorier
Akademiska eliten
Intelligent lösning
Tidens ursprung är kunskap
Öppet spel utanför rummet
Gestalter utan framtid
Tidlöst kaos
Ondskans vågor fängslar
Andra rum
Andra existenser
Arbetsmarknadsministern och snabbspåret in i kaos
Djävulssymfonin och skalan
Dårhuspolitiken
Bidragsberoende arbetsgivare
Demokratin och det osynliga arbetet
Girighet förminskar
En snårskog av exempel
Ödets närvaro tynger
Varje dag är en resa i det inre
Rummet är länkat till politiken
Ödets mellanhand logiken har förstört många upplevelser
Interna drömmar
Inre strider
Intelligent tid
Jag lever i ett psykologiskt mörker
Rummet expanderar
Jag konsumerar tid, cigaretter och klassisk musik
Social tid inspirerar
Rum i medvetandet
Luftburen förbindelse
Sociala fantomer
Exponerad livsstil
Tiden speglar utvecklingen
i skuggan av mitt inre
Tidlösa äventyr
Aktuella motiv
Tiden cirklar
Psykosens overkliga sanning
Tidens religion är teknik

Fantasiflykt

Tidens urkrafter är fysiska konstverk
Strukturell överblick
Toner från en fjärran belägen punkt
En ohederlig affärsmans intressen
Sjuka själar i osynliga rum
Kategorier av oförstående giriga sökare
Balanserar på en ond linje i uniform
Nyfikna ögon speglar uppgång och fall
runt sina egna kroppar
Alla är ensamma lyckodrömmare
Nedsjunkna i frågor
Ondskans osynlig väsen
finns överallt
Verkligheten är inte rolig
Inre kraft i atmosfären strömmar
genom tanken
Förnimmelser av andra dimensioner
Motstånd i strömkretsar
Kraftfält i stråk
Främmande  världar i en osynlig relation
Övernaturliga upplevelser
Globala fantasier
Medicin mot religion
Rymdens rum
Frigjorda krafter i kaos
Centrala drömmar
Ideologisk utveckling
Många olika alternativ
Den mentala balansen
Socialt förnuft
Fria kvinnor
Nakna beslut
Dolda verkligheter
Komplicerade roller
Nationella handlingar
Studio 1 och vibrationskalibratorn
Privata intressen
Allmänna villkor
Elektroniska cirklar
Kopplade kretsar
Angelägna ämnen
Orginella beslut
Verbal smärta
Låsta positioner
Undervisa ointresserade är en uppgift
för pedagoger
Teoretiska drömmar
Praktiska övningar
Intellektuell service
Luften i rummet
Kosmiska spänningar
Elektriska kroppar
Inre realism
Organiska microprocesser
Tystnaden döljer skälet
Bildens gåta
Ledtrådar och ultrasträngar
Den klassiska tiden
Att vara klok innebär inte att man är vis
Intima besök
Djupt i sinnet
Omfördelningen av tid
Allvar sprider glädje
Det är allvaret som är livet
Tunga krafter
I systemet rör sig oärliga figurer
Nätets extrema världar
Alla tider är representerade
Graderna av ondska varierar
Tiden söker sanningen
Koppla ur verkligheten
Klassisk fånge i dödens garn
Det går åt mycket energi för att överleva
Elektroniska spänningskällor och magiska analyser
laddade med ström är mitt handikapp
Avståndet till källan varierar med planeternas rörelser
Världsrymden förblir intakt med dess negativa konsekvenser
Öppen tid
Kemisk ström
Sociala plattformar
Flykten till evigheten
Fast i ett mönster destruktiva handlingar
Rummet krymper

Solvinden

Ekot och världsrummet
Psykes gränser
Sambandet mellan Eros skugga
och den digitala tiden är påfallande
Individens ansvar
Mentalt inferno
Handla galet
Den dubbla världens uttryck
Fysisk kontakt med verkligheten
Impulser från barndomen
Teorier om utveckling
Trådlösa nät
Kommunikation i mörkret
Svart framtid
Sänd information i etern
Eviga drömmar om ett lyckligt liv
Det globala ansvaret
Döda världar gömmer sig bakom kulturen
Klarhetens rus och magistern
Frekvensområden
Interstellära moln
Aktiva elektroner laddar centralt
Övertyga tvivlare om målet
Tidsresor och det onda Varat
Mörkrets samvete
Trådlösa upplevelser
Drömmarnas brunn
Sinnessjuka världar är värde-
fulla om det inte blir för
många
Biologisk insikt om produktens
molekyler
Inriktad på att vinna över sjukdomen
Gudomliga egenskaper i samhället är farliga
Kärleksmagi i jonosfären
Klassisk hänförelse
Naturen överraskar
Kärnkraft
Strömmen skapar inre motsättningar
Kosmiska trådar
Systemets motståndare
Realistiska gränser
Den gränslösa börsen
Mobila verksamheter
Digitala strömkällor
Den magiska logiken och den hänsynslösa verkligheten
Den ogenomträngliga dimensionen
Atmosfäriska vågrörelser
Rummet, tiden, pengarna
Aktiva kärlekspar kopplade till rummet
Organiska själar
Jag saknar riktlinjer inför framtiden
Globala drömmar
Tidens kaos
Tyst sanning
Tid i ett öppet landskap
Dramatiska ögonblick
Ledtrådar mellan dikt och bild
Jag lever i ett filosofiskt mörker
Osynliga spår
Trådlösa nätverk
Ett globalt kaos tränger in
Den moderna tekniken
Centrala strömmar
Delad kraft över nätet
Tidens spegel
Framtidens eko
Erotiska lösningar
Underjordens leende
Makt över ensamheten
Tomma rum
Obekanta mål
Inre kontakter
Yttre dimensioner
Övernaturliga rörelser
Öppna frekvenser
Poesi är tid ur tiden

Metoder

007

Delad föreställning
Anhöriga i mörkret
Huset med lyktan
Originalet är bäst
I dårens paradis skrattar
de dumma
Framtidens metala monster är de gamlas
likgiltighet för ondskans utveckling inom
energi och livskraft
Det strålar död i atmosfären
Tiden mellan liv och död
är fysisk
Rummens själ försvann
En dikt utan värde
Den övergivna verkligheten
och kropparnas famlande
i mörkret
Talet om konst är också
förståelsen av konst
Den konstlösa genialiteten flyter
Stulet mörker
Odlat av fantasier
Kulturens smuts under skinnet
är svår att tvätta ren
Sinneskunskapens moraliska dilemma
Förnuftets rörelse är underställd driften
Inre existensrum och filosofisk
flykt
I dessa spillror i ett universum
av ruiner
Köttets bundsförvanter möts
En fysisk spänning mellan det skrivna ordet
och en okänd faktor
Den djupaste tiden i språket
Värdefulla kroppar och intellektuellt arbete
Erotisk tid utanför rummet
Erotiska drömmar producerade i nutid
Investera i onda energier kan visa sig ödestigert
Konsumerar kontakten
Ondskan sprider sig över världen via rummet i rymden
Tid i obestämd form
Min drömda förvandling
Fri ström i mörkret
Digitala spel
Laddade relationer
Molnet ur flickans perspektiv
Kommunikation är språk som minskar avståndet
samt ökar avståndet om den blir industrialiserad
Elektroniska lösningar
Artificiella hjärnor
Mottagna frekvenser
Saknar Gudar samvete
Ideologi är massans riktlinjer
Mörkrets fysik
Energistråk i vågrörelser
Permanent oro
Atmosfäriska krafter
Stark spänning
Tidens ledtrådar
Erotisk sfär
Lesbiska känslor
Osynliga lösningar
Sociala karriärer
Socialrealism och det invecklade systemet
Erotiska rum
Starka impulser
Djuriska akter
Förvridna verkligheter
Normer utan sammanhang
Starka motståndare
Masspsykos innan kaos
Strid ström
Cancer eller egenvärde
Tidens lösningar
Dunkla planer
Intellektuell återhämtning
Politik är organiserade drömmar
Tankens inre kraft omvandlar motståndet
Ondskan strömmar i etern
Energier samlas
Dikt är kontakt med strömmen
Inne i den inre kretsen
sprids elektronerna mot det yttre skalet
Likt utomkroppsliga förnimmelser
I form av spänningar

Syndafallet

I gudars hägn flyter
nära ursprunget till gåtan
en social sanning
i en politisk verklighet
då mina motiv
växer oproportionerligt mycket
När andra saknar den rätta dimensionen
är ekonomiskt överflöd äga
andras drömmar
Kvinnornas outsinnliga begär
gör den erotiska kommunikationen
till en samvetslös sinnesupplevelse
Molnen i den undre världen

12 dörrar

img001 Correction

Mitt tillstånd
av maktlöshet
till osäkerhetens gräns
Förvirrade tankar
prövar nya alternativ
Förkastar de tidigare
återvänder och går igenom
ytterligare möjligheter
Fastnar för den slutgiltiga
variationen med dig i de mest
avancerade scener som realistiska
Det finns bara möjligheter
ingen sanning

Drömboken

003

Ett galet rum och Guds vrede
Jorden måste överleva människans mörker
Vi möts i drömmarna
Inre ström
Sociala krig
Vi ger oss för mörkrets kaos
Vi lever som skuggor i det förflutna
Ödet styr oss i den osynliga framtiden
Newtons lagar och tekniken
De kriminella väderstrecken
Envisa sjukdomar riskerar vår hälsa
Organiserade lösningar i atmosfären
Mörkrets tillställningar
Mobila kunders privata områden
Främmande skäl
Erotiska filmer hämtade från en verklighet
till en annan
Världen i ett internationellt perspektiv är mobil
Sociala medier i displayen exponerade i politiska sammanhang
Övervakade som individer och erotiska drömmare
Den klassiska drömmen
Lesbiska tidsvärldar
Ett naket öde
Vår verklighet i fickan
Följ strömmen genom Europa
Fragment ur utvecklingen
Familjen förenad med Gudarnas godkännande
trots motståndet att inse framtidens risker
Tidens obrukbara redskap kopplade till mörkret
Riktad ondska i tiden
och den döda ideologin
Social nymfomani
Demokratier
Intima besök
Vind och våg
Pinocchio är större än partiet
Träskmarkens drottning
Hon förstår inte värdet av att förstå
Rosornas krig
Den svarta sanningen
Psykes barn och framtiden
När erfarenheten är som störst
bör man inse sin begränsning
Annars kan det gå över styr
Uppståndelsen runt stjärnorna får
Gudarna att skratta
Sköna barn utan moral
knäböjer vid lögnens altare
Släktträdets löv
blev ett skydd mot insyn i Paradiset
Utan namn följde dom ormen
och dog som personnummer
Den nyfödda ondskan och tidens vändpunkt
Vad har livet för mening när man är död
En planet utan ljus
Jag dör hellre i krig än lever som en vålnad
Jag har tyvärr inte råd att dö
Hjärnans liknelse med en mjuk ost
i Shakespeare pjäs är som mjukvaran
i dagens datorer
Dödens ängel och strålningen
Förlusten av knappen
Ordströmmar i organiska nätverk
Tidens vägar
Politik är kärlek och demokrati
Eros familj en myt som lever
i vårt århundrade när religionskrigen härjar
och människorna söker svar på världens gåtor
likt diktaren
Ett moget förhållande till tiden
skapar lyckliga människor
Fantasidrömmar spänner över nu och då
Signalen öppnar nya perspektiv
Magiskt mörker
Ombytta roller
Luftburna världar
Elektroniska sinnen
Heliga krig
Konton och dataspel

Strängar

Radikala värden är ett övergående fenomen
En åsikt är för vissa en ekonomisk förlust
Tiden mellan liv och död är för den gamle egalt
Cybersinnen och pornografi och krigsspel
Hjältens fåfänga är uttryck för makt
Destruktiva krafter speglar svarta hål i rymden
Ideologiska fakulteten
Erotikens mörker
Lokala system
Radera ut tiden
Den flytande teatern
Dödens vätskor
Anarki som tidsfördriv
Utopiska teorier
Nivån i programmen
Väte
Framför kameran
Samtal i rymden
Intellektuellt kaos
Dödens arbete
Den eskalerande atomströmmen
Mobila signaler
Ramfri ondska
Det bästa sättet att stoppa ondskan
är att sluta andas
Konsten att göra karriär genom att lyssna
Vaccinerad mot ondska
Den fångade oskulden
Makten och maktlösheten
Teknikens framtid och skulden
Inre motstånd och hjälplöshet
Slutet på historien
Den genomskinliga vardagen
En syndabock som inte har något samvete
Vuxna förebilder bör vara goda exempel
utan destruktiva skapelseakter
Slut ögonen och och fundera vilka konsekvenser
dina tankar får
Den osynliga dödens filosofi
Drömsummor innan drömmen
Sjukdomsegenskaperna känns igen som mönster
i verkligheten
Militanta kvinnor slåss för frihet
Restultatet
Männen vill möta döden
När verkligheten är ouppnålig
får man drömma

Dödsdansen

006

Dödens hus
Organiserade kontakter
Osynlig värld skön att uppleva
Framtidens sköte behöver kapital
Inspirationskällan till ondskan
Hades flöde
Politiska kroppar
Den onda katastrofen
Hur många själar dör i mörkret som vi inte kan se
Dagarna passerar i revy
Kollegor i omvärlden
Utflykter
Känsliga områden
Elektroniska överföringar
Dödskulter och folkvandringar
Tillfälliga slutsatser
Han äger hen med vapen i handen
Detta att växla mellan kön gör att rummet får liv
Gudar arbetar inte
Hen tror på hen
Förbindelsen mellan vagina och lem är gemensam
Tid i välfärden
Kvinnor är frihet från moral
Trådar till världen
Det globala problemet är systrarna
Upprepade könsakter i fantastiska historier
Den schitzofrena yttrandefriheten
Tekniken strömmar i samhället
Ondskan försämrar hälsotillståndet
Gemensamma djup
Känslor utan kärlek
Trötta försök
Drivkraften utstå ondskan
Nätverket som inte syns
Färgbandet i är slut
Ideologisk substans
Länka till folkbildningen
En bok för alla
Organisk kurs och social balans
Tunga drömmar
Intensiva världar
Trådar till den gömda verkligheten
Djupet i poesin
Folkhögskolans undervisning för att få vingar
Tidsvärldar
Atmosfäriska strängar